1. Porządkowanie dokumentów, w tym teczek pracowniczych.
  2. Zamiana wersji analogowej dokumentu na wersję cyfrową.